Ansabeh!!!!

Thursday, September 15, 2011

Ang pagsuko ay hindi pagpapakita ng kahinaan, sadyang may mga bagay lang talaga na hindi na kayang gawan pa ng paraan kahit gaano mo pa gustong lumaban....
-=AIVI=-