Hindi Ko na KAYA....

11:02:00 AM


Biglang ayoko na. Biglang nakita ko hindi dapat. 
Biglang napansin ko, pare-pareho lang talaga eh. 
Biglang ganun. Biglang ewan. AKALA KO.
Laters Baby...

You Might Also Like

0 comments